طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

آموزش ،ادبیات و فناوری

فارسی

جسم خدمت گذار ذهن است. او از دستورات ذهن تبعيت مي كند، خواه آنها ارادي يا غير ارادي باشند.به محض ورود افكار غير مجاز بدن سريعا در بيماري و ناراحتي فرو مي رود. در هنگام فرمان شاد و افكار زيبا Read more…

فارسی

در اين روزها در پارك شهر ايرانشهر نمايشگاه نقاشي از آثار آقاي آرمون بر پا است. اين نمايشگاه كه از ٥/٢/٨٦ آغاز شده است به مدت ١٠ روز به طول خواهد انجاميد. من نيز در تاريخ ١٣/٢/٨٦ از اين نمايشگاه Read more…

فارسی

امروز 12 ارديبهشت است. در ايران به نام معلم نام گذاري شده است. وقتي كه اين روز فرا مي رسد همه ما نا خود آگاه به دوران دانش آموزي بر مي گرديم و آن دوران شيرين را به ياد مي Read more…

فارسی

در مقالات گذشته درباره واژه فرهنگ و معاني آن بحث هاي صورت گرفت. در باره فرهنگ سخن بسيار است و مهمترين مسئله درباره آن حفظ و انتقال آن به نسل بعدي است. فرهنگ در واقع داشته هاي مادي و معنوي Read more…

فارسی

يكي از خصيصه هاي اصيل فرهنگ مردم بلوچ مهمان نواز است. مهمان در ميان مردم بلوچ داراي ارج و احترام خاصي است. مهمان چه آشنا و چه غريبه باشد، تفاوتي در مهمان نوازي بلوچ ايجاد نمي كند و او را Read more…

فارسی

به موضوعات و مسايلي كه قابل اندازه گيري با موازين كمي نيستند و به آساني آنها را نمي توان مقايسه و ارزيابي نمود فرهنگ غير مادي مي گويند. هنر، ادبيات، ضوابط و روابط خانوادگي از نمونه هاي فرهنگ غير مادي Read more…

فارسی

باهوت اگر شخصي از شهر و ديار خود به هر دليلي بيرون رود و به گروهي ديگر در جايي پناهنده شود، شخص پناهنده را باهو‎ٹ مي گويند. در زبان بلوچی به باهوت ميار ( پناهنده) و كسي كه پناهنده را Read more…

فارسی

زبان و تحول زبان چون نهادی از جامعه بشری است پس همیشه از خصلت های جوامع بشری پیروی می کند. زبان و فرهنگ و در مقیاسی وسیع تر جامعه چون با موجود زنده ای به نام انسان در تعامل هستند Read more…

فارسی

واژه فرهنگ در زندگي روزمره ما بارها تكرار مي شود. اين واژه داراي معاني و مفاهيم زيادي است. هر كس به فراخور آشنايي خود با مسايل اجتماعي معاني گوناگوني از آن ارائه مي دهد. فرهنگ از لحاظ واژگاني از دو Read more…