طریقه رندی | وب سایت مصطفی دانشور

آموزش ،ادبیات و فناوری

بلوچی

بلوچی

مبارک کازی شعر زاھدان ھون ھاری شیپ گران اِنت، کربلا اِنت زاھدان اِنتھر بلوچ تیر ءِ نشان اِنت، کربلا اِنت زاھدان اِنت پہ اے پاتْراپاں نہ ھلّ ایت جُنز راجی آجوئی ءِکاروان راہ ءَ روان اِنت، کربلا اِنت زاھدان اِنت Read more…

بلوچی

شعر از تاج محمد طائر گِپتگوں تچکء مادنیں راهےسر بیاں دلجماں بهارگاهے آ که جزم اَنت چه وتی جندءَآ نه نِند انت نچار انت همبراهے روت بے چاڑی ء تهاریں شپکئیت روژنا ء چاڑیں بانگواهے تئی دیدارءِ دلجمین واهگمنا سر Read more…

بلوچیفارسی

میان هر سنگیبه هر رنگیچهره ماهگون تو پیداست.این فرض عشق استدر این جنگچه کسی مرده و چه کس زنده خواهد ماند.گو چشمان کور شود،دل تنگ شود،هنوز بر سر راهت خواهم نشست.آن گلی که به رنگ توستآن گلچگونه چیده خواهد شد؟تو Read more…

بلوچی

جند ءِ بجار ءَ نزانئے تو عالم ءِ گپ ءَ کنےراہ وتی گار کُتگ کپتگے شونزانی تھاں ششگے لوگ ءَ مہ نند مردماں سنگ مجاںتوکاں آزمان ءَ جنے جند ءِ دیم ءَ تی کپاں نئے شھر بانور ناں تو مئے Read more…

بلوچیفارسی

مجموعه ای ساده از چند لغت بلوچی که در برخی اشعار شعرای معاصر به کار رفته اند به عنوان درس کوچک ارائه خواهد شد. مے دل ءَ کوش* نساچیت** (شعر از مبارک قاضی) *کوش:  /kouṧ/ باد خنکی است که در Read more…

بلوچی

گِپتگوں تچکء مادنیں راهے سر بیاں دلجماں بهارگاهے آ که جزم اَنت چه وتی جندءَ آ نه نِند انت نچار انت همبراهے روت بے چاڑی ء تهاریں شپ کئیت روژنا ء چاڑیں بانگواهے تئی دیدارءِ دلجمین واهگ منا سر کنت Read more…

بلوچی

ﮔﻢ ﻭﺗﯽ ﮐﺲﺀ- ﻧﮧ ﮔﺸﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﻭﻧﺘﮕﯿﮟ ﮨﺮﭼﯽ ﺷﻤﻮﺷﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﻣﻦ ﮐﮧ ﮔﺮﺩﺍﮞ ﺯﻧﺪﮔﯿﮟ ﻻﺷﮯ ﻭﮈﺍ. ﺗﻮ ﻣﻦﺀ- ﺑﮯ ﻣﻮﺕﺀ- ﮐﺸﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﭘﻤﻦ ﺑﮯ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﭼﮯ ﺯﻧﺪﮔﯽ. ﭼﮧ ﺟﮩﺎﻥﺀ- ﺩﻝ ﻣﻦ ﺷﺸﺘﮓ ﭼﮯ ﮐﻨﮯ. ﻗﺎﺿﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﺀ- Read more…

بلوچی

  راه یک اِنت ءُ منزل اِنت یکیں درد یک اِنت ءُ هم دل انت  یکیں کئے کماشی ءَ تولگ ءِ منیت شیر یک انت ء جنگل انت یکیں نالیت گیابان ءُ کوچگ ءُ بلاں سرجمین زید ءِ شانتل اِنت Read more…